Učinak kave


Učinak kave

Provedena su mnoga istraživanja koja su ispitivala ulogu kave u prevenciji nekih bolesti, prije svega dijabetesa. Rezultati studija su pokazali kako redovito konzumiranje kave u usporedbi s nekonzumiranjem kave smanjuje rizik za razvoj dijabetesa tipa 2. Smatra se kako kava, koja je inače jako bogata antioksidansima, ima povoljan utjecaj na prevenciju malignih oboljenja. Provođenjem studija zaključeno je da kava doprinosi smanjenju rizika od bolesti karcinoma, posebno od karcinoma jetre. Međutim, također postoje dokazi kako snižava rizik i od karcinoma dojke, debelog crijeva, prostate i mozga. Kava pozitivno djeluje i na zdravlje kardiovaskularnog sustava.

Na kraju, kava je napitak zbog kojeg se ljudi sastaju da bi raspravljali, razvijali i razmjenjivali ideje i informacije. Budi sve receptore i omogućava nam da u svemu budemo bolji i uspješniji zbog čega je odavno postala neizostavan dio naših života.